Rathscheck Schiefer
 

Podmínky používání

1. Obecně

1. Dříve než začnete používat tuto webovou stránku, si pozorně pročtěte následující podmínky. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte s těmito Podmínkami používání.  Tuto webovou stránku nepoužívejte, pokud byste s těmito podmínkami nesouhlasili.

2. Vyhrazujeme si právo kdykoliv a bez předchozího oznámení měnit či aktualizovat informace na této webové stránce. To platí i pro vylepšování a/nebo změny produktů a služeb popisovaných na této webové stránce.

2. Používání webové stránky

1. Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG Vám dovoluje prohlížet si a stahovat obsah této webové stránky pro soukromé, ne však pro komerční použití. Obsah této webové stránky nesmí být měněn a reprodukován pro komerční účely či veřejně předváděn, rozšiřován či jiným způsobem používán.

2. Užívání obsahu této webové stránky v rámci jiné webové stránky (přímé odkazy tzv. deep links) a převádění obsahu této webové stránky na jinou webovou stránku popřípadě vnitropodnikovou webovou stránku (intranet) je zakázáno.  Obsah této stránky je chráněn autorskými právy. Jakékoliv nedovolené užívání obsahu této webové stránky může znamenat porušení autorského práva či jiných právních ustanovení. Při porušení těchto podmínek zaniká oprávnění k používání této webové stránky.

3. Užívání softwaru

1. Užívání programů, které by byly na této webové stránce případně k dispozici (software následně uveden) podléhá ustanovením autorského zákona a softwarové licenční smlouvy, která je součástí softwarů. Stahování softwaru popřípadě instalace softwaru je dovolena teprve poté, co jste si přečetli a přijali podmínky softwarové licenční smlouvy.

4. Upozornění týkající se ochrany dat

1. Budete případně vyzváni k udání osobních informací. Udání Vašich osobních informací je dobrovolné. Veškeré osobní údaje shromážděné na této webové stránce jsou ukládány do paměti a zpracovávány výhradně pro Vaše individuální použití či posílání informací. Zajistíme, aby s Vašimi údaji bylo nakládáno podle platných ustanovení zákona o ochraně osobních údajů. Údaje uložené v paměti budou použity pouze k vnitřním účelům. Předávání dat třetím osobám se v žádném případě nebude uskutečňovat.

2. Tato webová stránka může za jistých okolností použít metody, které slouží k tomu, aby na této webové stránce analyzovaly chování uživatele (např. cookies) aniž by však vytvářely spojení s Vašimi osobními informacemi, které jste popřípadě zadali.  Cookie je soubor, který může nějaká webová stránka poslat na Váš internetový prohlížeč, aby na Vašem počítači cookie uložila. To pomáhá například při zpracovávání průběhu objednávky, neboť tak nedojde ke ztrátě Vašeho výběru zboží v případě, že webovou stránku na krátkou dobu opustíte.  Cookies pomáhají také při tom, aby Vás cíleně zavedly k novým informacím, které jste již při předcházejících návštěvách webové stránky vyvolali.

3. Máte možnost nastavit Váš internetový prohlížeč tak, aby Vás informoval o tom, když cookie obdržíte. Poté se můžete sami rozhodnout, zda cookie přijmete či ne. Příjmu cookies můžete také úplně zamezit. To může ale způsobit, že některé oblasti této webové stránky již nebudou správně fungovat.

4. V případě, že budete z vlastní iniciativy přenášet data na webovou stránku, např. fotografie, grafické obrázky, zvuky, texty, sběry dat atd., nebudeme tato přenášená data pokládat za důvěrná a nebudou pro nás podléhat ustanovením autorských či jiných vlastnických práv.

5. Přenášení nezákonných dat a dat s nemravným obsahem na naše webové stránky je zakázáno.

5. Uživatelská jména a hesla

1. Před neoprávněným zneužitím jste sami zodpovědní za ochranu hesla, které Vám bude případně poskytnuto. Ručíte za neoprávněné šíření či používání hesla, která Vám bylo poskytnuto. Užívání této webové stránky při použití uživatelského jména a hesla (chráněná zóna) se děje na vlastní nebezpečí uživatele.

6. Ochranné známky resp. obchodní značky

1. Ochranné známky resp. obchodní značky eventuálně použité na této webové stránce jsou v platném vlastnictví majitele.

7. Odkazy na jiné webové stránky

1. Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG neručí za obsah jiných webových stránek, na které je z této webové stránky odkazováno. Pokud použijete odkaz na jinou webovou stránku, opustíte webovou stránku firmy Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG. Firma Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG neprováděla kontrolu webových stránek jiných firem, nemá vliv na jejich obsah a v žádném případě nepřejímá zodpovědnost za tyto webové stránky a jejich obsah. 

2. Přístup na jinou webovou stránku prostřednictvím odkazu na této webové stránce provádíte jen na vlastní odpovědnost.

8. Vyloučení odpovědnosti

1. Obsahy na této webové stránce jsou k dispozici za vyloučení veškeré záruky výrobce. Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme nepřejímá záruku za její správnost, úplnost či její způsobilost pro stanovené účely použití.

2. Používání obsahů, které jsou dány na této webové stránce k dispozici, se děje na vlastní nebezpečí uživatele. Firma Rathscheck Schiefer und Dach-Systeme KG v žádném případě nepřejímá ručení za možné škody (obzvláště za ušlý zisk, ztrátu dat atd.). To neplatí v případě zlého úmyslu či hrubé nedbalosti i v případě, že je ze zákona předepsáno nutné ručení.

9. Rozhodné právo

1. Tyto podmínky podléhají právu Spolkové republiky Německo.

 
Rathscheck Schiefer
Vytisknout stránkuPřidat tuto stránku k oblíbeným…Někomu tuto stránku doporučit…